Tọa đàm 'Nâng cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú'

Chiều 7/9, Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm 'Nâng cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú'.

Giữ mối liên hệ đảng viên với nơi cư trú

 Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham gia tọa đàm có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh cùng 25 bí thư chi bộ - nơi cư trú của 28 đảng viên Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú được Bộ Chính trị quy định tại Quy định số 213, ngày 02/01/2020 (thay thế Quy định số 76, ngày 15/6/2000). Theo đó, đảng viên đang công tác có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với Nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của Nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

 Đồng chí Nguyễn Doãn Xường - Bí thư Chi bộ khối 14, phường Trường Thi, thành phố Vinh tham gia ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Doãn Xường - Bí thư Chi bộ khối 14, phường Trường Thi, thành phố Vinh tham gia ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Quy định này cũng quy định cụ thể 7 nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú, trong đó có những yêu cầu quan trọng về vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trước Nhân dân nơi cư trú.

Quy định này cũng quy định rõ 5 nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác và 6 nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Quy định số 213, cơ bản các đảng viên đang công tác thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú; gắn bó với Nhân dân, tham gia tích cực các phong trào ở nơi cư trú, đóng góp xây dựng, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ ở khối, xóm.

 Đồng chí Ngô Thành Nguyên - Bí thư Chi bộ xóm 18, xã Nghi Phú, thành phố Vinh tham gia ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Ngô Thành Nguyên - Bí thư Chi bộ xóm 18, xã Nghi Phú, thành phố Vinh tham gia ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Ý thức tiên phong, gương mẫu, tu dưỡng đạo đức, lối sống và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào ở địa phương trong các đảng viên đang công tác ở nơi cư trú cũng được nâng lên.

Bên cạnh chuyển biến tích cực, một số ý kiến cũng nêu một thực tế chung, vẫn còn tình trạng đảng viên chưa có sự gắn bó thường xuyên, chặt chẽ với nơi cư trú; ít tham gia sinh hoạt cũng như các phong trào, thậm chí lấy giấy nhận xét chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác cũng nhờ phụ huynh đến bí thư chi bộ để xin xác nhận.

Một số đảng viên chỉ tích cực đóng góp tiền khi nơi cư trú có chủ trương kêu gọi, coi đó là đã có liên hệ với địa phương mà không có sự gắn kết chặt chẽ, thậm chí thường ngày sống tách biệt với người dân xung quanh…

Đồng chí Phạm Xuân Hợi - Bí thư Chi bộ xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh tham gia ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Xuân Hợi - Bí thư Chi bộ xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh tham gia ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Tình trạng này, nguyên nhân xuất phát từ 3 phía, ngoài nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện quy định của Đảng hạn chế, thì cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú đang “ưu ái”, dễ dãi với đảng viên và cấp ủy nơi đảng viên đang công tác chưa có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi cư trú trong theo dõi, quản lý đảng viên thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú.

Từ thực tiễn đặt ra, nhiều ý kiến nêu tại cuộc tọa đàm cũng kiến nghị các cấp ủy đảng trên cơ sở Quy định số 213 của Bộ Chính trị cần quan tâm kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai từ cơ sở; gắn với sơ kết, tổng kết nhằm bổ cứu, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện quy định của Đảng; góp phần tăng cường quản lý đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên nơi cư trú, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên đang công tác.

 Đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An khẳng định: Mục đích tổ chức cuộc tọa đàm nhằm tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác với tổ chức Đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú trong việc quản lý đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên nơi cư trú, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên đang công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng nhấn mạnh: Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp là giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú, bao gồm giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và giám sát giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

 Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Bởi vậy, thông qua tọa đàm, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bí thư chi bộ khối, xóm, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường và có giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú; đồng thời tổng hợp và gửi kiến nghị đến các cấp ủy Đảng đề ra các giải pháp phát huy vai trò gương mẫu, gần dân, tin dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác.

 Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho các bí thư chi bộ khối, xóm. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho các bí thư chi bộ khối, xóm. Ảnh: Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/toa-dam-nang-cao-trach-nhiem-cua-dang-vien-dang-cong-tac-thuong-xuyen-giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang-va-nhan-dan-noi-cu-tru-post258442.html