Ngày 16/1/2008, công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng thông báo tọa đàm “Ứng dụng CNTT vào giáo dục” sẽ diễn ra 2 ngày 22 và 23/1/2008 tại khu Chế Xuất Tân Thuận, TP.HCM.