ND - Ngày 15-10, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư (Hội đồng), đã có cuộc tọa đàm tại Viện Văn học - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tham dự cuộc tọa đàm có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng Phùng Hữu Phú - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng, Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, các ủy viên Hội đồng và đông đảo cán bộ, nhà nghiên cứu của Viện Văn học. Cuộc tọa đàm nhằm trao đổi, tìm hiểu ý kiến của các nhà nghiên cứu chuyên ngành đối với một lĩnh vực khoa học quan trọng và cũng là hoạt động nghề nghiệp có ảnh hưởng rộng rãi trong đời sống tinh thần của xã hội là nghiên cứu - lý luận - phê bình, qua đó giúp Hội đồng khảo sát, nắm bắt những vấn đề có liên quan một cách cụ thể hơn. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đã có nhiều ý kiến phân tích, đề xuất, kiến nghị trong nghiên cứu lý luận, phê bình văn học ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của chuyên ngành khoa học nói riêng và của xã hội nói chung. Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Phùng Hữu Phú khẳng định, việc đổi mới chuyên ngành lý luận, nghiên cứu, phê bình văn học là đòi hỏi khách quan của quá trình nhận thức và phát triển văn học, vì thế việc kế thừa các thành tựu đã có đồng thời bổ sung, hình thành các quan niệm, tri thức mới, tiên tiến và tích cực là rất cần thiết. Trong quá trình đó, Viện Văn học có vị trí, vai trò rất lớn, Hội đồng sẽ phối hợp cùng Viện Văn học để nghiên cứu, đề xuất với Ban Bí thư và Bộ Chính trị những vấn đề cụ thể, qua đó Đảng, Nhà nước sẽ có các chính sách thích hợp, thỏa đáng nhằm đưa văn học Việt Nam nói chung và lý luận, nghiên cứu, phê bình nói riêng có những bước phát triển mới.