Tòa Hà Đông 'nại' lý do không phù hợp để đình chỉ vụ án hành chính!

Gốc
Việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại không ảnh hưởng gì đến kết quả giải quyết vụ án hành chính.
0:00 / 0:00
0:00

Lấy lý do chờ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại để tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính dù nội dung hai sự việc không liên quan đến nhau.

Như Nông nghiệp Việt Nam đã đưa tin, về việc có dấu hiệu làm giả hồ sơ, giấy tờ xảy ra tại trường THCS Ban Mai. Dựa trên Nghị quyết và Biên bản họp với chữ ký không phải của ông Thắng, ngày 21/4/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Hà Đông đã ra Quyết định số 398/QĐ-PGD&ĐT về việc công nhận lại HĐQT trường THCS Ban Mai nhiệm kì 2016 – 2021 với nội dung Ông Vũ Ngọc Thắng thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi không tham gia làm thành viên HĐQT trường Ban Mai từ ngày 01/3/2017 và công nhận bà Mai Thị Lan Anh làm chủ tịch HĐQT.

Ông Thắng đã nhiều lần khiếu nại với phòng GD-ĐT quận Hà Đông và tiến hành khởi kiện hành chính, yêu cầu hủy Quyết đinh 398. Vụ án đã được Tòa án nhân dân (TAND) quận Hà Đông thụ lý. Trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, ngày 22/8/2019, TAND quận Hà Đông lại ra Quyết định Tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 01/2019/QĐST – HC với lý do: “Kết quả giải quyết tranh chấp liên quan đến việc góp vốn giữa ông Vũ Ngọc Thắng với bà Mai Thị Lan Anh; giữa Công ty cổ phần Gia Lộc với Công ty TNHH Giáo dục là cần thiết khi xem xét đánh giá tính hợp pháp của Quyết định hành chính. Thuộc trường hợp cần đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan.” Cụ thể vụ việc khác có liên quan là Vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại thụ lý số 24/2018/TL-KDTM-ST của TAND quận Hà Đông – Hà Nội.

Thông báo về kết quả giám định chữ ký của ông Thắng trong hồ sơ Họp Hội Đồng Quản trị là chữ ký giả

Theo Luật sư Dương Kim Sơn, Công ty Luật TNHH Sen Vàng, Việc TAND quận Hà Đông đưa ra lý do trên mới có thể xem xét được tính hợp pháp của Quyết định hành chính số 398/QĐ – PGDĐT của Phòng Giáo dục quận Hà Đông là hoàn toàn sai vì thực tế không cần kết quả giải quyết Vụ án kinh doanh thương mại vẫn có đủ căn cứ, cơ sở để giải quyết Vụ án hành chính dựa trên các tài liệu chứng cứ có sẵn trong hồ sơ vụ án. Việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc giải giải quyết vụ án hành chính.

Cụ thể, Vụ án hành chính số 01/2018/TLST – HC, ông Thắng là người khởi kiện để kiện Quyết định 398/QĐ – PGDĐT phòng Giáo dục đào tạo quận Hà Đông quyết định Công nhận lại HĐQT trường THCS Ban Mai nhiệm kỳ 2016-2021. Theo quyết định này, ông Thắng không còn là Chủ tịch HĐQT và cũng không còn là thành viên trong HĐQT của trường Ban Mai nữa.

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án hành chính số 01/2018/TLST – HC thể hiện trước thời điểm có Quyết định 398/QĐ – PGDĐT, ông Thắng vẫn là Chủ tịch HĐQT, để có Quyết định công nhận lại HĐQT trường Ban Mai nhiệm kỳ 2016 – 2021 cần phải có Hồ sơ công nhận HĐQT trường THCS Ban Mai, trong đó dựa trên Biên bản họp HĐQT số 0602/2017/BB-HĐQT – BM ngày 06/2/2017 với nội dung “Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị”. Tuy nhiên, ông Thắng lại không được mời, tham dự bất kỳ cuộc họp nào liên quan đến nội dung trên. Vậy mà, ông Thắng vẫn có chữ ký trong Biên bản cuộc họp. Như vậy, ở đây đã có dấu hiệu của việc làm giả hồ sơ, giấy tờ tài liệu mà cụ thể là giả mạo chữ ký.

Ngày 26/2/2019, Viện khoa học Hình sự Bộ Công an cũng đã có Kết luận giám định số 381/C09 – P5 khẳng định Chữ ký đứng tên Vũ Ngọc Thắng dưới mục “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” trong mẫu giám định là Biên bản họp HĐQT ngày 06/2/2017 so với chữ ký của ông Thắng cung cấp cho cơ quan chức năng là không phải do một người ký ra.

Như vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đã căn cứ vào hồ sơ giả mạo chữ ký của người có thẩm quyền để ra Quyết định hành chính số 398/QĐ – PGDĐT ngày 21/4/2017 là trái quy định của pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Thắng. Vì vậy, Tòa án có quyền tuyên hủy mà không cần phụ thuộc vào kết quả giải quyết Vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 24/2018/TL-KDTM-ST hay bất kỳ vụ án nào khác.

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án Hành chính số 01/2019/QĐST – HC ngày 22/8/2019.

Mặt khác, theo Luật sư Bùi Thị Hải Yến, Công ty Luật TNHH Sen Vàng, nội dung vụ án kinh doanh thương mại số 24/2018/TL-KDTM-ST về mặt bản chất không liên quan đến vụ án hành chính số 01/2018/TLST – HC. Bởi lẽ, Vụ án kinh doanh thương mại giải quyết các nội dung liên quan đến:

Yêu cầu khởi kiện của Công ty Gia Lộc yêu cầu Công ty Ban Mai trả số tiền 571.800.000 đồng, yêu cầu xem xét quyền lợi liên quan đến 51% cổ phần của ông Vũ Ngọc Thắng trong dự án trường Phổ thông Ban Mai.

Yêu cầu của Công ty Gia Lộc đối với khoản bồi thường thiệt hại về tinh thần.

Yêu cầu phản tố của Công ty Ban Mai yêu cầu Công ty Gia Lộc trả số tiền 719.423.935 đồng.”

Do đó, có thể thấy phạm vi yêu cầu của đương sự, quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án kinh doanh thương mại không liên quan gì đến việc bổ nhiệm lại thành viên HĐQT của trường THCS Ban Mai, không liên quan gì đến Quyết định 398/QĐ – PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông và yêu cầu hủy quyết định này, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc giải quyết vụ án hành chính số 01/2018/TLST – HC. Vì vậy, việc TAND quận Hà Đông tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do trên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nông Huy

Nguồn Nông Nghiệp https://nongnghiep.vn/toa-ha-dong-nai-ly-do-khong-phu-hop-de-dinh-chi-vu-an-hanh-chinh-d288963.html