Tòa nhà xây dựng bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới

Gốc
Tòa nhà rộng 250m2 vừa được xây dựng thành công tại Dubai bằng công nghệ in 3D chính là tòa nhà in 3D đầu tiên trên thế giới có đầy đủ chức năng của một văn phòng.

Tin nóng

Tin mới