Toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam 2016 qua các con số

Gốc
Số liệu Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, năm 2016, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,21%...

Toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam 2016 qua các con số - Ảnh 1

N.MẠNH - CƯỜNG TRƯƠNG

N.Mạnh - Cường Trương

Tin nóng

Tin mới