Toàn cảnh về ngành Lưu trữ học

Gốc
GD&TĐ - Lưu trữ là công việc lựa chọn văn bản, tài liệu; tổ chức khoa học, bảo quản an toàn và phục vụ nhu cầu khai thác thông tin từ văn bản, tài liệu của quốc gia, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

Ngành Lưu trữ học thường tuyển sinh các khối: A, C, D1. Một số trường có đào tạo ngành này như: Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGTPHCM), ĐH Nội vụ Hà Nội.

Năm 2014, chỉ tiêu ngành này tại ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) là 50; ĐHKHXH&NV (ĐHQGTPHCM) là 80 chỉ tiêu…

Nhu cầu nhân lực cao

Nhu cầu về nhân lực làm công tác lưu trí không ngừng gia tăng. Tại các cơ quan nhà nước hiện nay, trình độ của cán bộ làm công tác lưu trữ bậc ĐH đúng chuyên môn chỉ đạt khoảng 15%.

Hiện nay, Việt Nam có 4 Trung tâm Lưu trữ quốc gia ở Hà Nội, Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh.

Tất cả các Bộ, ngành, các cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; các doanh nghiệp, từ tập đoàn, tổng công ty đến vừa và nhỏ đều có phòng hoặc bộ phận văn thư – lưu trữ.

Đây là những nơi thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng, sử dụng các chuyên viên, cán bộ lưu trữ - những người được đào tạo ở trình độ ĐH ngành Lưu trữ học.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của các loại hình tổ chức mà công tác lưu trữ là yêu cầu bắt buộc phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp, theo luật pháp quy định trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp đòi hỏi không ngừng nhân lực tốt nghiệp từ ngành học này.

Yêu cầu về tố chất

Người đảm nhận công việc phụ trách phòng/bộ phận lưu trữ, ngoài phụ trách phòng/bộ phận Văn thư – lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp về các biện pháp tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận Văn thư – Lưu trữ; trực tiếp phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ.

Người làm việc này cần có năng lực tổ chức, điều hành hoạt động của bộ máy và nghiệp vụ lưu trữ; có khả năng tổ chức và quản trị thông tin lưu trữ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong công việc; có tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm; cẩn thận, kín đáo và nhạy bén.

Chuyên viên lưu trữ có nhiệm vụ lựa chọn, phân loại, xác định giá trị, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu.

Họ có quan hệ mật thiết với người sử dụng tài liệu, hỗ trợ trong việc tìm kiếm thông tin từ tài liệu, đồng thời có nhiệm vụ tổ chức giới thiệu, triển lãm tài liệu có giá trị lịch sử được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, lưu trữ của các Bộ, ngành, địa phương.

Chuyên viên lưu trữ chịu trách nhiệm bảo quản, phục chế và số hóa tài liệu nhằm giữ gìn tài liệu có giá trị đặc biệt, tài liệu quí hiếm.

Chuyên viên lưu trữ làm việc tại các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý vòng đời tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo trong việc ra quyết định, giải quyết công việc, rút kinh nghiệm từ các hoạt động quá khứ, có trách nhiệm sao chụp và lưu trữ tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sự hình thành các loại tài liệu mới (tài liệu đa phương tiện, tài liệu điện tử) đòi hỏi chuyên viên lưu trữ phải được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng hiện đại. Chuyên viên lưu trữ phải tác nghiệp thành thạo trên máy tính, có kiến thức về CNTT, quản lý, có khả năng tư duy liên ngành, làm việc nhóm…

Tin nóng

Tin mới