Toàn cầu hóa lạm phát?

Một lít xăng ở Zimbabwe đầu tuần có giá 25 triệu đôla Zimbabue, cuối tuần có giá 30 triệu, sang tuần sau có giá 40 triệu!...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=d5c556854415d9&page=category