Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Toàn dân tham gia ứng phó BĐKH”

Gốc

NDĐT - Từ ý tưởng của Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), trong Hội thảo “Biến đổi khí hậu (BĐKH) và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự” diễn ra ngày 11-9, Mạng lưới Xã hội dân sự Việt Nam và BĐKH đã hình thành nhằm huy động các tổ chức dân sự, cộng đồng và cá nhân phát huy sáng kiến giải quyết vấn đề BĐKH.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130670&sub=72&top=41