(VnMedia) - Có lẽ, chưa bao giờ miền Trung lại phải chịu liên tiếp những đợt lũ lớn như năm nay. Chưa kịp khắc phục xong những hậu quả để lại của cơn lũ trước vừa đi qua, người dân miền Trung lại tiếp tục phải lo đối phó với cơn bão mới.