Toàn ngành thanh tra phát hiện 95.984 tỷ đồng vi phạm về kinh tế

Gốc
Thông tin từ Thanh tra Chính phủ, trong Quý I-2021, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 1.644 cuộc thanh tra hành chính và 35.614 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã chấn chỉnh sai phạm trong quản lý, kiến nghị việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 95.984 tỷ đồng và 772 ha đất trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 5.002 tỷ đồng.

Ban hành 18.911 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 992 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 269 tập thể; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 10 vụ việc, 5 đối tượng.

Nguyễn Hương

Nguồn CAND http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/toan-nganh-thanh-tra-phat-hien-95-984-ty-dong-vi-pham-ve-kinh-te-637263/