Toàn quốc có 2.413 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tính đến hết năm 2016.

Toàn quốc có 2.413 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm - Ảnh 1

Cụ thể, toàn quốc có 2.413 đơn vị. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với 314 đơn vị, Hà Nội: 303 đơn vị, Bình Dương: 238 đơn vị, Đồng Nai: 150 đơn vị,... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21, ngày 29-3-2011 của Chính phủ; đồng thời, lập danh sách các cơ sở tổng hợp gửi Bộ Công thương trước ngày 1-2 hằng năm và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31-3 hằng năm,...

PV

Bổ sung tuyến Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch đường cao tốc

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung tuyến đường Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các bộ liên quan. Thủ tướng yêu cầu UBND hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La chịu trách nhiệm thông báo về việc bổ sung quy hoạch tuyến đường, đoạn qua địa phận địa phương và có kế hoạch bố trí, quản lý quỹ đất cho tuyến đường theo quy định. Thủ tướng cho phép UBND tỉnh Sơn La là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư để đánh giá tính khả thi, huy động nguồn lực thực hiện đầu tư Dự án; tổ chức thẩm định, trình duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Tin nóng

Tin mới