Toàn tỉnh có 697 máy ATM

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến giữa năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 697 máy ATM của 55 chi nhánh ngân hàng lắp đặt. Trong đó, hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có số lượng máy ATM nhiều nhất, với 186 máy. Hệ thống máy ATM phục vụ chi trả lương qua tài khoản cho hơn 4,3 ngàn doanh nghiệp/tổ chức với hơn 1,9 triệu người lao động được trả lương qua tài khoản.

Đây không chỉ là quá trình chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tiền lương tại doanh nghiệp/tổ chức mà còn là tiền đề để phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Các ngân hàng trong tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ATM theo đúng quy định hiện hành. Đẩy mạnh công tác giám sát và kiểm tra các dấu hiệu bất thường của máy ATM; giám sát trạng thái hoạt động của máy ATM như: phần cứng, đường truyền, trạng thái giao dịch, mức tồn quỹ ATM (mỗi ngày); cử người theo dõi hoặc hợp đồng với công ty bảo vệ 24/24 tại các điểm lắp đặt máy ATM.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ và ứng dụng để kiểm soát biến động tài khoản, phát hiện dấu hiệu bất thường, có biện pháp xử lý kịp thời…

Hải Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202208/toan-tinh-co-697-may-atm-3130694/