Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tóc - chỉ điểm tin cậy

Bạn hãy đưa một sợi tóc của mình cho hai nhà khoa học Mỹ là James Ehlinger và Thure Cerling, Trường ĐH Utah (Hoa Kỳ). Họ không phải là thầy bói, nhưng họ sẽ “phán” nhà bạn ở đâu.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/249091.asp