Tốc độ bơm khí đốt dự trữ của châu Âu giảm mạnh

Số liệu do hiệp hội Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) công bố ngày 02/7 cho thấy tỷ lệ dự trữ khí đốt ở các kho chứa ngầm của châu Âu tính đến tháng 6 vừa qua đạt gần 60%. Tuy nhiên, tốc độ bơm khí đốt dự trữ đã giảm mạnh so với những tháng trước.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/toc-do-bom-khi-dot-du-tru-cua-chau-au-giam-manh-44504.htm