Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 chỉ tăng ở mức 2,99%, như vậy đã giảm 0,57% so với tháng trước (3,56%). Trong đó, tốc độ tăng của mặt hàng thực phẩm đã giảm hẳn so với tháng trước, từ mức 7,53% của tháng 2 xuống chỉ còn 1,36%.