Theo chi nhánh NHNN TP.Hà Nội cho biết: Đến hết năm 2008, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn HN đạt 428.092 tỉ đồng, tăng 10,6%. Cùng thời điểm, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng HN đạt 248.678 tỉ đồng, tăng 22%.