Tôi bị hiện tượng lỗi Win này, đã ai gặp chưa?

Máy mình khi cài lại winxp xuất hiện dòng chữ ''you are thi victim of sofware couterfeiting.this copy did not pass te genuine window validation''mình biết là chắc có vấn đề gì đó khi cài win!lỗi này làm máy chạy rất chậm và đôi khi máy phải khởi động lại hoặc hiện lên nội dung là kiểm tra lại phần ổ mềm gì đó!làm sao đay giúp mình với! cảm ơn rất nhiều

Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/564,4/hoi-dap/toi-bi-hien-tuong-loi-win-nay-da-ai-gap-chua.html