Đến thời điểm bây giờ thực sự thấy hơi mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài làm việc. Tôi cảm thấy có lỗi với người yêu, có lỗi với bạn bè của mình. Tất nhiên tôi vẫn dành sự quan tâm cho cô ấy nhưng nó không tuyệt đối