Tôi có được tặng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội cho người thân không?

Gốc
Trước những thắc mắc của bạn Vũ Văn Dũng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) liên quan đến việc có được tặng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của mình cho người thân hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư để làm rõ.

(Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: T.Q)

Theo thư bạn đọc Vũ Văn Dũng gửi đến cho biết: “Trong thời gian lao động, tôi đã đóng BHXH được 25 năm và hiện không có đủ điều kiện đóng tiếp BHXH để nhận lương hưu. Trong trường hợp này, tôi có được tặng thời gian đã đóng BHXH của mình cho người thân hay không?”. Trước những thắc mắc này, Luật sư Bùi Văn Đức, Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình cho biết, nguyên tắc của BHXH có đóng, có hưởng nên không được tặng, cho thời gian đã đóng BHXH của mình như tặng cho tài sản cho người khác.

Luật sư Bùi Văn Đức cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định rất rõ ràng về nguyên tắc đóng BHXH cũng như quyền lợi của người lao động khi tham gia đóng đóng BHXH. Theo đó, nguyên tắc BHXH được quy định chi tiết tại điều 5, chương I, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014, gồm:

1. Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.

2. Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH.

4. Quỹ BHXH được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

5. Việc thực hiện BHXH phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH.

Cũng theo Luật sư Bùi Văn Đức cho biết, quyền lợi của người lao động khi tham gia đóng đóng BHXH, theo được quy định cụ thể tại điều 18, chương II, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014, cụ thể:

1. Được tham gia và hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Luật này.

2. Được cấp và quản lý sổ BHXH.

3. Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:

a) Trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền;

b) Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

c) Thông qua người sử dụng lao động.

4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

a) Đang hưởng lương hưu;

b) Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng BHXH; định kỳ hằng năm được cơ quan BHXH xác nhận về việc đóng BHXH; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH.

8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về BHXH theo quy định của pháp luật.

"Như vậy, nguyên tắc của BHXH có đóng, có hưởng. Do đó, bạn Vũ Văn Dũng không thể tặng thời gian đã đóng của mình cho người thân như tặng, cho tài sản khác” – Luật sư Bùi Văn Đức cho biết thêm./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/ban-doc/luat-su-cua-ban/toi-co-duoc-tang-thoi-gian-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-than-khong-578502.html