[Kênh14] – Tôi điếng người khi cô trưởng phòng y tế của trường kết luận tôi bị rách màng trinh do vận động quá mạnh.