Tối đa hóa sức mạnh của thư xin việc

Gốc
CV và thư xin việc luôn luôn đi kèm với nhau. Dù mỗi cái có một giá trị riêng nhưng chúng lại liên quan đến nhau rất mật thiết. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các ứng viên đều biết được tầm quan trọng của một CV nhưng họ lại không hiểu được sức mạnh của lá thư xin việc.

Tin nóng

Tin mới