Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tôi đã không làm…

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Một ngày chúng ta có biết bao thời gian để ngồi tán chuyện, có biết bao nhiêu tâm trí để quan tâm đến những chuyện vô bổ của thiên hạ, nhưng chúng ta lại thiếu dù chỉ 1 phút thôi để nhìn thấy những khó khăn của người khác, để thấy sự cần giúp đỡ của người xung quanh.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=108926