Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tôi muốn cảm ơn cả những người ghét tôi

Có thể trước đây, tôi bốc đồng xốc nổi, tôi muốn thành công để mọi người nể tôi nhưng bây giờ, tôi đã lớn hơn nhiều. Tôi muốn cảm ơn cả những người ghét bỏ tôi. Vì nhờ họ, tôi mới có thành quả của hôm nay

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/214124.asp