Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tôi tin mình làm được !

Gốc

Khi nhận làm phim này, tôi chỉ có một quyết tâm duy nhất là khuấy động lòng tự tôn dân tộc. Tôi mong mình thể hiện được cái hồn của phim, đưa được phim đến với khán giả để họ xem và tự hào về dân tộc mình

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/220217.asp