“Tôi từng sợ FBI thu cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm”

Gốc
Đã hơn ba năm kể từ khi cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm được biết tới với những hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Phrét Oai-hút (Fred Whitehurst)-Nhân viên tình báo Mỹ-người đã cứu cuốn nhật ký khỏi bị đốt tại Đức Phổ (Quảng Ngãi) năm 1970 rồi lưu giữ nó trong suốt 35 năm...

Tin nóng

Tin mới