(Zing) - Một lần nữa anh lại làm tôi bàng hoàng khi anh nói yêu tôi. Anh bảo, trong suốt một năm qua, không lúc nào anh không nghĩ đến tôi, và anh không thể kiềm chế được nữa.