(Zing) - Triển lãm game quốc tế tại Nhật Bản đã chính thức khai mạc ngày 9/10 và sẽ kéo dài đến ngày 12/10.