(AutoNet)- Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Nhật Bản (JAMA), Tokyo Motor 2009 sẽ vẫn diễn ra như lịch trình đã định.