Trong bộ phim mới Valkyrie có nội dung nói về lãnh đạo Đức quốc xã Adolf Hitle, Tom Cruise vào vai Stauffenberg, một sĩ quan Đức với nhiệm vụ giết chết Adolf Hitle trong thế chiến II.