VIT - Trong bộ phim mới “Valkyrie”, Tom Cruise đã thất bại khi thực hiện kế hoạch ám sát trùm phát xít Đức – Adolph Hitler. Sau khi tham gia bộ phim này, Tom phát biểu anh muốn tự tay mình giết chết Hitler.