KTNT - Sau thời gian bị dịch bệnh triền miên, giấc mơ “đổi đời” từ nuôi tôm sú của nhiều hộ dân ở xã Tịnh Hòa (Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) đã tan thành mấy khói. Không ít gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất. Vì vậy, từ 2008 đến nay, hàng trăm hộ dân nơi đây lấp hồ tôm để làm ruộng muối, trở lại cái nghề mà hơn chục năm trước họ đã quay lưng, xóa bỏ. Vấn đề đặt ra ở đây là việc sản xuất theo phong trào vốn gây ra nhiều hệ lụy nhưng vẫn chưa được nông dân, ngành chức năng chú ý.