Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Gốc
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-tom-tat-qua-trinh-cong-tac-cua-tan-bo-truong-bo-xay-dung-nguyen-thanh-nghi-415323.html