Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Gốc
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-tom-tat-qua-trinh-cong-tac-cua-bo-truong-bo-ngoai-giao-bui-thanh-son-415322.html