Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Tranh Trà

Gốc
Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/tom-tat-qua-trinh-cong-tac-bo-truong-bo-noi-vu-pham-thi-tranh-tra-415320.html