Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Gốc
Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-tom-tat-qua-trinh-cong-tac-cua-bo-truong-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-le-minh-hoan-415315.html