Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Gốc
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-tom-tat-qua-trinh-cong-tac-cua-tan-bo-truong-bo-tai-chinh-ho-duc-phoc-415337.html