Tóm tắt quá trình công tác của tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Gốc
Sáng 8/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Lê Minh Khái được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-tom-tat-qua-trinh-cong-tac-cua-pho-thu-tuong-chinh-phu-le-minh-khai-415299.html