Tóm tắt quá trình công tác của tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Gốc
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-tom-tat-qua-trinh-cong-tac-cua-pho-thu-tuong-le-van-thanh-415305.html