Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa thông báo trên website về việc áp dụng mức giới hạn tối đa cho phép mới đối với dư lượng hóa chất trong thực phẩm.

Theo đó, mức giới hạn tối đa cho phép (MLR) đối với chất Ethoxyquin trong giáp xác (trong đó có tôm nuôi) là 0,2 ppm (0,2 phần triệu), tăng 20 lần so với quy định cũ là 0,01 ppm.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), với mức quy định mới này, xuất khẩu tôm của VN vào thị trường Nhật Bản thuận lợi hơn nhiều bởi Ethoxyquin (chất chống oxy hóa sử dụng sản xuất thức ăn nuôi tôm) là rào cản chính, hạn chế xuất khẩu tôm VN vào thị trường này trong hai năm qua.

Với quy định cũ, Nhật Bản đã áp dụng chế độ kiểm tra 100% các lô hàng với chỉ tiêu Ethoxyquin dù mức phát hiện hóa chất này trong tôm VN chỉ ở mức 0,02-0,06 ppm. Như vậy, sau khi mức giới hạn mới được áp dụng, chế độ kiểm tra Ethoxyquin đối với 100% các lô hàng tôm nuôi và các sản phẩm từ tôm nuôi của VN dự kiến sẽ được Nhật Bản dỡ bỏ.

Theo Bộ Công thương, từ năm 2006 đến nay, Nhật Bản liên tục áp dụng các rào cản kỹ thuật rất chặt chẽ đối với thủy sản nhập khẩu, đặc biệt là quy định kiểm soát tồn dư tối đa cho phép (MRL) đối với một số hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thủy sản.

Các hóa chất, kháng sinh này đã được Ủy ban Tiêu chuẩn hóa quốc tế (CODEX) đánh giá rủi ro và đưa ra các mức nhập lượng hàng ngày chấp nhận được (ADI) để trên cơ sở đó các thị trường nhập khẩu thủy sản như EU, Hoa Kỳ... thiết lập mức MRL của hóa chất, kháng sinh trong các sản phẩm thủy sản.

Nhật Bản thường không thừa nhận ngay các kết quả này của CODEX và luôn tiến hành đánh giá lại để áp dụng mức ADI đặc thù và họ thường áp dụng mức MRL mặc định rất thấp.

Theo Tuổi Trẻ