Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tomb Raider: Lời tiên tri của người Maya

Gốc

Underworld buộc Lara giải mã lời tiên tri về ngày tận thế theo lịch của nền văn minh Maya, mở ra cánh cửa nối liền giữa thế giới hiện tại với địa ngục Avalon.

Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2007/12/3B9AE0DE