Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương lên Bác nhân dịp tổ chức Đại hội lần thứ XIX

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương lên Bác nhân dịp tổ chức Đại hội lần thứ XIX

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Chủ tịch nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Tân Trào

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Tân Trào

Người dân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Người dân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân dịp 2/9

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân dịp 2/9

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe Tổng Bí thư trao đổi về tư tưởng của Bác

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe Tổng Bí thư trao đổi về tư tưởng của Bác

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân dịp 2/9

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân dịp 2/9

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu TPHCM tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đoàn đại biểu TPHCM tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng