Tôn giá rẻ nhập khẩu gây sức ép với doanh nghiệp trong nước

Gốc
Mặt hàng tôn màu nhập khẩu, đặc biệt là tôn từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng đột biến trong giai đoạn 2013-2015 cả về giá trị tương đối và tuyệt đối.

Trong 3 năm từ 2013-2015, lượng tôn màu nhập khẩu tăng gần 2,5 lần, từ gần 130.000 tấn lên hơn 310.000 tấn. Giá trị nhập khẩu lên tới 5.200 tỷ đồng năm 2015. Giá bán của các sản phầm tôn màu Trung Quốc cũng thấp hơn từ 30-40% so với hàng cùng loại sản xuất trong nước, đặc biệt của Hàn Quốc thấp hơn tới 72%.

Tình hình trên đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp trong nước như: sản lượng sản xuất giảm; hệ số sử dụng công suất giảm; thị phần, doanh thu, lợi nhuận, lao động cũng đều giảm; tồn kho tôn màu tăng, chi phí sản xuất tăng nhưng giá bán không tăng.

Ngoài ra, hàng nhập khẩu tôn gia tăng đột biến còn ảnh hưởng đến cán cân thương mại và cân đối ngoại tệ quốc gia.

Tin nóng

Tin mới