Đó là ghi nhận của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc "Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" diễn ra ngày 2/12.

"Ton giao co vai tro quan trong trong bao ve moi truong" - Anh 1

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảhh: TH

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, hậu quả của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến an ninh lương thực, nguồn nước, cuộc sống của nhân dân các nước trên thế giới, trở thành vấn đề của khu vực và toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào đủ sức giải quyết, cần sự tham gia của cả cộng đồng.

Ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước đã có chủ trương, chính sách đúng đắn và nhân dân tích cực triển khai các chính sách này thu được kết quả ban đầu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Song, Việt Nam đang đối mặt trực tiếp với những thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, đặc biệt ở khu vực thành thị, nông thôn, khu vực công nghiệp, ven biển, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức.

Theo cảnh báo của một số chuyên gia môi trường, trong 10 năm tới, tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam có thể tăng gấp đôi nhưng nếu không quan tâm đúng mức đến bảo vệ môi trường, hậu quả môi trường bị tàn phá trong quá trình phát triển thì trung bình, tổng sản phẩm nội địa tăng 1% thì những thiệt hại do môi trường bị tàn phá gây ra mà chúng ta không tính trực tiếp trong báo cáo hằng năm có thể lên đến 3% tổng sản phẩm xã hội. Chính vì vậy, chúng ta vừa tập trung phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, coi môi trường là mục tiêu cơ bản phát triển bền vững.

Các tôn giáo trên thế giới và Việt Nam đều lấy con người là trung tâm, các tôn chỉ hoạt động, giáo lý, giáo luật đều thể hiện mở rộng tình thương yêu, sống vị tha, bác ái, bao dung, hòa hợp, đoàn kết, tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, hài hòa sinh thái, vươn tới cái chân - thiện - mỹ… Những năm qua, 14 tôn giáo ở Việt Nam với hơn 22 triệu chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, có vai trò quan trọng đóng góp nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hi vọng, chính từ kết quả hoạt động thực tế của các cộng đồng tôn giáo, Hội nghị này là dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cam kết tăng cường sự phối hợp của các tôn giáo cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đẩy mạnh chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khí hậu trong những năm tới.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cho rằng, để tăng cường hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu trong bối cảnh nguồn lực, kinh nghiệm thể chế còn chưa đồng bộ… chúng ta cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Tại Hội nghị, các đại biểu cung cấp thông tin về những vấn đề cấp bách của tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam hiện nay; phổ biến các chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta; chia sẻ kinh nghiệm của các mô hình nhân dân phối hợp bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có chức sắc và tín đồ các tôn giáo cùng với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thông qua việc phối hợp giữa các tôn giáo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để tăng cường xây dựng tình đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương - giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề xuất các phương thức liên kết, phối hợp phù hợp của các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngành Tài nguyên - Môi trường để hình thành phong trào "Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu".

Tại Hội nghị, 14 tôn giáo đã trình bày thông điệp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thông điệp: "Chúng tôi kêu gọi mỗi người bằng hành động thiết thực, cam kết bảo vệ môi trường bền vững, đó cũng là sự bảo vệ chính mình. Hãy cùng nhau làm cho môi trường xung quanh chúng ta xanh hơn, sạch hơn, và đẹp hơn"; Cộng đồng Tin lành Việt Nam gửi thông điệp: "Dừng ngay việc chặt phá rừng bừa bãi, thay đổi cách sống, từ việc ăn, uống, đồ dùng sinh hoạt gia đình và nhiều thứ khác có ảnh hưởng đến việc hủy hoại môi trường. Bảo vệ môi tường là bảo vệ sự sống của chính mình, của mọi người và bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta"...

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Hội nghị diễn ra trong hai ngày từ 2 và 3/12.

Bảo Anh