Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tôn giáo trong người Việt định cư tại Pháp

Gốc

Nét nổi bật và chung nhất đối với các thành phần người Việt tại Pháp có tín ngưỡng là tôn trọng luật pháp của nhà nước sở tại, đồng thời chịu tác động của thói quen tôn giáo, các truyền thống và tư duy của người dân sở tại trong lối ứng xử, trong việc sống đạo và giữ đạo, nhất là đối với tín đồ của một đạo có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh từ trên xuống dưới như Công giáo (chiếm trên 50% tổng dân số Pháp).

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2008/10/67542.cand