Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm

Gốc
Theo báo cáo của Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), tính đến ngày 20/11/2015, tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 53.245 tỷ đồng, so với quý I/2013 giảm 75.303 tỷ đồng; so với tháng 12/2013 giảm 41.213 tỷ đồng; so với thời điểm 20/10/2015 giảm 3.041 tỷ đồng.

Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm - Ảnh 1

Trong đó, tồn kho căn hộ chung cư 8.817 căn (tương đương 13.208 tỷ đồng); tồn kho nhà thấp tầng 7.787 căn (tương đương 13.920 tỷ đồng); tồn kho đất nền nhà ở 6.336.109 m2 (tương đương 21.639 tỷ đồng); tồn kho đất nền thương mại 1.625.471 m2 (tương đương 4.478 tỷ đồng).

Tính riêng trên địa bàn TP Hà Nội, tổng số tồn kho khoảng 7.027 tỷ đồng, so với quý I/2013 giảm 10.033 tỷ đồng; so với tháng 12/2013 giảm 5.943 tỷ đồng; so với 20/10/2015 giảm 274 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho căn hộ chung cư 436 căn (tương đương 487 tỷ đồng); tồn kho nhà thấp tầng 2.226 căn (tương đương 6.540 tỷ đồng).

Còn tại TP HCM, tổng giá trị tồn kho khoảng 10.542 tỷ đồng, so với quý I/2013 giảm 18.200 tỷ đồng; so với tháng 12/2013 giảm 6.927 tỷ đồng; so với 20/10/2015 giảm 256 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chung cư 4.435 căn (tương đương 7.550 tỷ đồng); tồn kho nhà thấp tầng 483 căn (tương đương 1.352 tỷ đồng); tồn kho đất nền nhà ở 264.629 m2 (tương đương 1.203 tỷ đồng); tồn kho đất nền thương mại 34.318 m2 (tương đương 437 tỷ đồng).

Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực BĐS tính đến 30/09/2015 đạt 358.156 tỷ đồng, tăng 14,6% so với thời điểm 31/12/2014 và tăng 1,36% so với thời điểm 31/8/2015...

Linh Anh

Tin nóng

Tin mới