Tôn tạo, trùng tu di tích lịch sử Gò Tháp

Gốc
ND - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử và khảo cổ Gò Tháp tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười với diện tích quy hoạch 50 ha. Dự kiến khởi công năm 2009, hoàn thành năm 2012.

Tin nóng

Tin mới