Tôn vinh 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc

Sáng 13/9, Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI giai đoạn 2017 - 2022 do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

HanoiTV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ton-vinh-300-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-toan-quoc-d209679.html