P.K

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 7-9, tại Hội nghị BCH lần thứ XI (mở rộng), Liên minh HTX TP Đà Nẵng đã tuyên dương 10 tập thể và 9 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2014-2016. Tính đến hết tháng 6-2016, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 208 Tổ hợp tác (THT), trong đó có 32 THT hoạt động trong lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng, 171 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (có 91 tổ khai thác hải sản trên biển) và 5 THT Thương mại dịch vụ, với 1.863 thành viên.

Đến nay, các đơn vị THT đã giải quyết việc làm cho hơn 4.200 lao động...; có 119 HTX, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 33.000 lao động. Giai đoạn 2014-2016, các HTX điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp đã xây dựng được nhiều mô hình HTX chuyên canh trồng hoa, trồng rau sạch, trồng nấm ăn, nấm dược liệu, gia công các sản phẩm thủ công mỹ nghệ... phát triển ổn định và được nhân rộng.

Ton vinh cac dien hinh tien tien Hop tac xa giai doan 2014-2016 - Anh 1

Liên minh HTX TP Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân.