(VOH) - Chiều 16/11, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao bằng khen của Bộ Y tế cho 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội về dự phòng và hỗ trợ việc làm cho những người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Các hoạt động này bao gồm hỗ trợ ngân sách và nguồn nhân lực để tuyên truyền việc dự phòng HIV/AIDS tại nơi làm việc, thành lập Ban phòng chống HIV/AIDS, tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục về HIV/AIDS cho cán bộ công nhân viên, phân phát bao cao su miễn phí. Ngoài ra, các doanh nghiệp này còn thực hiện tuyên truyền không phân biệt đối xử với những người có HIV/AIDS, tuyển dụng người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vào làm việc, ủng hộ tài chính và trang thiết bị lao động cho họ, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho họ tại cộng đồng.